< Back

Royal Wedding
Etimesgut / ANKARA

Ahi Mesut Mah. 2208 Sokak No:4/7 Etimesgut / ANKARA
Kapasite:400 Kişi
Yetkili: Sedat BULUT
Ön Rezervasyon: 0507 834 61 72 - 0554 670 86
83 ahikasri.06sedatblt@gmail.com
IZNPN: İYİ

Royal Wedding            
Etimesgut / ANKARA